Desítka pro domácí

Výbor

Šestičlenný výbor je zejména odpovědný za řádné hospodaření hnutí, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska. Rozhodnutí výboru je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů.

Předseda

MgA. Jiří Vrba

 

Místopředseda

Martin Kurka

 

Výbor

MgA. Jiří Vrba

Martin Kurka

Mgr. Lukáš Vala

Mgr. Václav Vlček

Svatoslav Baťa

Bc. Miroslav Pomikal

 

 

Zpět