Desítka pro domácí

Zastupitelé

V komunálních volbách 2010 jsme získali tři mandáty v zastupilestvu městké části Praha 10. Zájmy obyvatel naší městské části zastupují:

Ing. Michal Neubauer
zvolen za obvod č. 4
ročník 1972, povoláním manažer v bankovním sektoru
člen ZMČ, Finančního výboru, Komise bytové politiky, Výboru pro řešení sportu
kontakt: neubauer.1905@seznam.cz

MUDr. Martina Suchá
zvolena za obvod č. 3
ročník 1964, povoláním dětská lékařka
členka ZMČ, Komise sociální a zdravotní, Výboru pro řešení sportu
kontakt: martina.sucha@centrum.cz

Mgr. Petr Vozobule
zvolen za obvod č. 2
ročník 1979, uvolněný člen Rady MČ Praha 10
člen ZMČ, člen RMČ, Komise pro granty a strukturální fondy, Komise majetkové a nebytových prostor, Komise územního rozvoje, Návrhového výboru, předseda Výboru pro řešení sportu
kontakt: 267 093 233, PetrVo@praha10.cz

 

Zpět